fan language do you love me

fan language do you love me